How Many Brothers Have You Got?

"Have got/has got" fiili, sahiplik bildiren bir durum fiildir. Türkçede "var" anlamına gelir ve sahip olduğumuz bir şeyi/şeyleri ifade etmek için özellikle günlük hayat İngilizcesinde yaygın bir şekilde kullanılır. "Have got/has got" yapısı iki farklı çekimden oluşmaktadır. Geniş Zaman’lı olumlu cümlelerde, 1. tekil şahıs zamiri, 1., 2. ve 3. çoğul şahıs zamirleri ve diğer tüm çoğul öznelerle birlikte ‘have got’ fiili kullanılırken, 3. tekil şahıs zamirleri ve diğer tüm tekil özneler ile birlikte "has got" fiili kullanılır.

Örnekler:

 • I have got a brother. (Benim bir erkek kardeşim var.)
 • I have got two sisters. (Benim iki kız kardeşim var.)
 • We have got a small garden. (Bizim küçük bir bahçemiz var.)
 • They have got trees in their garden. (Onların kendi bahçelerinde ağaçları var.)
 • Have you got any pets? (Senin hiç evcil hayvanın var mı?)
 • My aunt has got four children. (Benim teyzemin dört çocuğu var.)
 • My father has got five grandchildren. (Babamın beş torunu var.)
 • My cat has got six kittens. (Benim kedimin altı tane yavrusu var.)

"Have got" ve "Has got" Yapıları ile Olumsuz Cümle Kurmak

Bu her iki yapıyı olumsuz yapmak için olumsuzluk eki olan "not" yapısını "have" ve "has" yapılarından hemen sonra getirmek yeterli olacaktır. Kısaltılmış hali "haven't got/hasn't got" şekllindedir. Örneğin;

 • I have not got any friends here. (Benim hiç arkadaşım yok.)
 • She hasn't got a pen. (Onun bir dolma kalemi yok.)
 • They have not got a bicycle. (Onların bir bisikleti yok.)

Have got" ve "Has got" Yapıları ile Soru Cümlesi Kurmak

Bu yapı ile soru cümlesi oluşturmak istediğimiz zaman yapmamız gereken tek şey ‘"have" ve "has" yapılarını öznenin hemen önüne getirmektir. Örneğin;

 • Have you got a pencil? (Kurşun kalemin var mı?)
 • Has he got any money with him? (Onun yanında hiç para var mı?)
 • Have they got a flat or a house? (Onların apartman dairesi mi yoksa evi mi var?)

"Have got/has got" yapısı ile ilgili olarak dikkat etmemiz gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Sahiplik veya aitlik anlamı taşıyan "have got/has got" yapısı Türkçemize "var" olarak çevrilebilir (örn.; I have got a car. – Benim bir arabam var.) Ancak, burada dikkat etmemiz gereken nokta bu yapıyı Türkçeye çevirirken kullandığımız "var" yapısının "sahip olmak" anlamında kullanılması gerektiğidir. Türkçeye yine "var" olarak çevrilen fakat anlamı "sahip olmak" değil de ‘bulunmak; mevcut olmak’ olan 'there is/there are’ yapısını "have got/has got’ yapısı ile karıştırmamak lazım. Örneğin:

 • There is a mulberry tree in my garden. (Bahçemde bir dut ağacı var.)
 • I have got a mulberry tree in my garden. (Bahçemde bir dut ağacım var.)