What Do You Do In Your Free Time?

Present Simple Tense

Türkçede Geniş Zaman’ın karşılığı olan ‘Present Simple Tense’, İngilizcede genellikle haber-gazete-dergi dilinde, hikâye anlatımında, genel-geçer olayların, doğal olayların ve bilimsel gerçeklerin açıklanmasında, alışkanlıklarımızın ve her gün rutin olarak yaptığımız iş, oluş ve eylemlerin ifade edilmesinde sıklıkla kullanılır.

Örnekler:

It rains every afternoon in Rize in winter. (Rize'de kış mevsiminde her öğleden sonrları yağmur yağar.)

Water freezes at sub-zero degrees. (Su sıfırın altı derecelerde donar.)

They watch TV series regularly. (Onlar düzenli olarak TV izlerler.)

Simple Present Olumlu Cümle Yapısı

Geniş Zaman’lı olumlu cümle yapılarında 1. tekil şahıs zamiri olan ‘I’, 2. tekil şahıs zamiri olan ‘you’ ve 1., 2. ve 3. çoğul şahıs zamirleri olan ‘we’, ‘you’, ‘they’ ve diğer tüm çoğul özneler ile birlikte ana fiiller yalın halde; yani, çekimlenmeden (örn.; I play the guitar; you brush your teeth, we try to learn English, v.b) kullanılırlar. Ancak öznemiz 3. tekil şahıs zamirleri olan ‘he’, ‘she’, ‘it’ veya diğer herhangi bir tekil özne olduğunda, fiilin sonundaki ünlü ve ünsüz harflere bakılarak fiile ‘-s’, ‘-es’, veya ‘-ies’ soneklerinden biri getirilir (örn.; She plays the guitar; he brushes his teeth; the cat tries to catch its prey, v.b.).

Present Simple Tense'te Olumsuz Cümle Yapısı

Geniş Zaman’lı olumsuz cümle yapılarında ise öznenin tekilliğine ve çoğulluğuna bakılmaksızın ana fiil ile ilgili hiçbir çekimleme işlemi yapılmaz; ancak, bunun yerine Geniş Zaman yardımcı fiili olan ‘do/does’ ile olumsuzluk eki olan ‘not’ yapıları kullanılır. Üçümcü tekil şahıs zamirleri olan ‘he’, ‘she’, ‘it’ ve diğer tüm tekil öznelerle birlikte ‘does not (doesn’t)’ yardımcı fiili, diğer tüm zamir ve çoğul öznelerle birlikte ise ‘do not – don’t’ yardımcı fiili kullanılır.

Present Simple Tense'te Soru Cümlesi Yapısı

Geniş Zaman’lı soru cümlesi yapılarında aynen Geniş Zaman’lı olumsuz cümle yapılarında olduğu gibi öznenin tekilliğine ve çoğulluğuna bakılmaksızın ana fiil ile ilgili hiçbir çekimleme işlemi yapılmaz. Bunun yerine, Geniş Zaman yardımcı fiili olan ‘do/does’ yapıları öznenin hemen önüne getirilerek Geniş Zaman’lı soru cümlesi yapısı oluşturulur. (Örn.; Do I play the guitar?; Does she brush her teeth? v.b.)

The Use of the Present SimpleTense (Geniş Zaman’ın Kullanımı)

1. Repeated Actions (Tekrarlanan eylemler)

'Present Simple Tense' (Geniş Zaman), bir eylemin veya durumun sürekli olarak tekrarlandığı veya yaygın olarak karşılaşıldığı durumlarda kullanılır. Bu eylem veya durum bir alışkanlık, bir hobi, günlük bir etkinlik, planlanmış bir etkinlik veya sıklıkla meydana gelen bir olay olabilir.

Örn.; I brush my teeth three times a day. (Dişlerimi günde üç kez fırçalarım.)

2. Facts or Generalizations (Gerçekler veya Genellemeler)

'Present Simple Tense' (Geniş Zaman) aynı zamanda bilimsel gerçekleri, doğa olaylarını, genellemeleri ifade etmek için kullanılır.

Örn.; Water boils over 100 degree. (Su 100 derecenin üzerinde kaynar.)