What Is Your Name?

OLMAK FİİLİ: 'TO BE'

‘Olmak’ anlamına gelen ‘to be’ fiili, İngilizcede birçok farklı dilbilgisi yapısında çeşitli ve yaygın kullanımlarıyla dikkatimizi çeken önemli bir fiildir. Bu fiil, İngilizcede düzensiz fiiller grubunda yer alır ve bu sebeple farklı çekimlemelerle karşımıza çıkar.

‘To Be’ Fiilinin Farklı Tense’lerde Kullanımı

Genel dilbilgisel kullanımına bakıldığında, ‘to be’ fiilinin ‘Present Tense’ (Geniş Zaman), 'Past Tense' (Geçmiş Zaman), ‘Perfect Tense’ ve ‘Progressive Form’ (Şimdiki Zaman) ana başlıkları altında incelenmesi gerekmektedir.

‘To Be’ Fiilinin 3 Önemli Yapısı

‘To be’ fiilini doğru kullanabilmek için, öncelikle’to be’ fiilini oluşturan 3 yapıyı (am, is, are), bu üç yapının ne tür özneler (subject) için ve hangi zaman (verb tense) ile kullanacağımızı iyi bilmeliyiz.

‘To Be’ Fiili ve Özne-Yüklem Uyumu

Bilindiği üzere, diğer birçok Avrupa dilinde olduğu gibi İngilizce'de de fiiller öznelerin tekilliğine, çoğulluğuna ve eylemi gerçekleştiren varlığın eril, dişil veya nötr özellik taşımasına göre çekimlenir. ‘Özne – Yüklem Uyumu’ olarak da adlandıracağımız bu dilbilgisel uyumu ilk olarak ‘to be’ fiilinde uygulamamız gerekmektedir.

'To Be' Fiili ve Geniş Zaman

‘To be’ fiili Geniş Zaman’lı cümle yapılarında karşımıza ‘am’, ‘is’ ve ‘are’ olarak çıkar ve 1. tekil şahıs zamiri olan ‘I’ ile birlikte ‘am’, 3. tekil şahıs zamirleri olan ‘he’ (eril), ‘she’ (dişil) ve ‘it’ (nötr) ve diğer tüm tekil öznelerle birlikte ‘is’ ve 1., 2., 3. çoğul şahıs zamirleri olan ‘we’, ‘you’, ‘they’ ve diğer tüm çoğul öznelerle birlikte ‘are’ şeklinde çekimlenir.

Örnekler:

I am a PhD student in English Language Teaching Department.

(Ben İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nde doktora öğrencisiyim.)

She is a well-known actress in Hollywood.

(O, Hollywood’da çok ünlü bir aktristir.)

We are in the playground now.

(Biz şu an oyun bahçesindeyiz.)

'To Be' Fiili ve Geçmiş Zaman

‘To be’ fiilinin Geniş Zaman’da çekimlenen ‘am’, ‘is’ ve ‘are’ halleri, Geçmiş Zaman’da karşımıza tüm tekil özneler için ‘was’ ve tüm çoğul özneler için ‘were’ olarak çıkmaktadır.